Om nettstedet

/Om nettstedet
Om nettstedet2018-05-24T15:36:59+00:00

Personvernserklæring

Autokompaniets personvernerklæring inneholder informasjon om våre kunders rettigheter ved lagring av personopplysninger og gir informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Autokompaniet behandler personopplysninger i samsvar med EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR) Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679.

Om du ønsker informasjon om hva slags personopplysninger Autokompaniet har lagret om deg kan du sende en forespørsel om innsyn, retting ev. sletting.

Hva slags personopplysninger behandler Autokompaniet?
Hva slags personopplysninger som behandles er avhengig av forholdet man har til Autokompaniet jf. tabell.

Opplysningene kan samles inn som et resultat av direkte kontakt, fra våre kunder, din arbeidsgiver eller en av våre leverandører. Opplysninger samles også inn i forbindelse med besøk av en av våre nettsider gjennom «cookies», eller ved at man benytter kontakt-skjema.

Vi samler også inn personopplysninger om andre personer enn deg selv i forbindelse med at du som kunde deler denne informasjonen med oss. Et eksempel på dette kan være navn, telefonnummer og epost til for eksempel samboer eller ektefelle i forbindelse med kjøp av bil, finansiering av bil eller forsikring av bil.

Det forutsettes at i slike tilfeller så er samtykke innhentet av personen/ene som videreformidler disse opplysningen til oss.

Formål Personopplysninger
Generelle henvendelser Navn, kontaktinformasjon
Kunde/kjøper av vare eller tjeneste Navn, stilling, arbeidsgiver, kontaktinformasjon, fødsels og personnummer ved behov.
Samarbeidspartnere Navn, stilling, arbeidsgiver, kontaktinformasjon, fødsels og personnummer ved behov.
Leverandører Navn, kontaktinformasjon

Personopplysninger
Informasjon eller opplysninger som innhentes automatisk knyttes ikke opp til personopplysninger, og gir ikke tilgang til identifiserbare personopplysninger. Vi kan identifisere datamaskiner / pc gjennom registrering av ip adresser, men verken opplysninger registrert igjennom ip adresser eller informasjonskapsler (cookies) benyttes i relasjon til direkte henvendelser eller til markedsføringsformål. Automatisk lagret informasjon benyttes kun til å tilrettelegge og forbedre nettstedet (www.autokompaniet.no).

Brukeropplevelse og funksjonalitet – Dette er informasjonskapsler som bidrar til at nettstedet fungerer optimalt, og gir en forbedret ytelse og brukeropplevelse.

Besøksstatistikk – Dette er informasjonskapsler som samler anonym statistikk om besøkene og deres bruk av nettsiden. Dette gjøres gjennom Google Analytics.

Les om Googles personvernregler her!

Om du ikke ønsker at denne type anonym data samles inn fra deg, er det mulig å fjerne seg fra denne type datainnsamling. Les mer her!

Bruk av informasjonskapsler (cookies) krever samtykke
Fra den 1. juli 2013 krever bruk av cookies samtykke fra brukere. Som et ledd i å informere brukere av nettstedet www.autokompaniet.no, og Autokompaniet AS bruk av informasjonskapsler (cookies) på dette (www.autokompaniet.no) nettstedet, og deres formål er det lagt til mulighet for å velge å slå informasjonskapslene av før man navigerer på nettstedet.

Vår bruk av informasjonskapsler
Cookies er små informasjonskapsler som lager opplysninger om ditt besøk til nettstedet (www.autokompaniet.no) på din pc / datamaskin, og gjør det mulig å gjennkjenne din pc /datamaskin når du besøker nettstedet (www.autokompaniet.no) igjen. Fordelen med dette er at innhold vil kunne leveres raskere i henhold til ønskede preferanser.

Vi foretar også målinger på brukervaner, eks. søke ord, antall besøkende og populært innhold. Målingene utføres for å kunne levere bedre og tilrettelagt informasjon til våre besøkende, samt for å kunne levere en mer skreddersydd tjeneste.

Ved bruk av kontakt formulær og bestillingskjemaer tilgjengelig på nettstedet (www.autokompaniet.no) kan det være nødvendig å oppgi personlig informasjon (navn, adresse, telefonnummer). Man velger selv om man ønsker å oppgi disse opplysningene.

Mer informasjon om informasjonskapsler her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Lovlig formål for behandling av personopplysninger
Autokompaniet håndterer personopplysninger av ulike årsaker. I all hovedsak er formål og årsak til behandlingen:

  • Håndtere forespørsler/henvendelser eller generell kundeservice til nye og eksisterende kunder.
  • Håndtere kjøp, formidling av finansiering og forsikring, kommunikasjon med  kunder og tilknyttede samarbeidspartnere.
  • Dokumentere, vurdere, utvikle og markedsføre virksomheten.
  • Oppfylle våre forpliktelser som våre samarbeidspartnere.

Ved utsendelser av markedsrelatert informasjon vil mottager alltid ha muligheten til å takk nei til fremtidig utsendelser fra Autokompaniet.

Rettslig årsaker til behandling av personopplysninger: Noen personopplysninger er nødvendig å behandle å overholde lovlig forpliktelser.

Fullføring av avtaler / kontrakter
Om man kjøper en vare/tjeneste fra Autokompaniet er det nødvendig å behandle enkelte personopplysninger for å kunne fullføre avtaler / kontrakter og foreta leveranse av bestilt vare og/eller tjeneste.

Samtykke
Forespør man produktinformasjon, brosjyremateriell eller prøver så samtykker man for at vi kan behandle dine personopplysninger.

Berettiget interesse
Vi tar kontakt med deg for du at du i din stilling er delaktig i aktuelle eller kommende arrangement/prosjekt der våre produkter kan være relevante.

Hvor lenge lagrer vi deres opplysninger
Autokompaniet lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle de formål som de er innsamlet for. Når personopplysningene ikke lenger er formålsnyttige vil de slettes eller anonymiseres. Om ikke Autokompaniet er lovpålagt å lagre dine personopplysninger i en bestemt tid gjelder følgende lagringstider:

Kunder
Om du er i kontakt med oss i forbindelse med kjøp av vare/tjeneste så vil vi lagre dine opplysninger i 5 år fra sist gjennomført kjøp. Dette i tråd med bla. Regnskapsloven.

Fremtidige kontakter
Om vi ikke har vært i kontakt med deg enda, men tar kontakt med deg fordi du er delaktig i kommende arrangement/prosjekt der hvor våre produkter kan være aktuelle, så vil vi lagre dine personopplysninger i maksimum ett år fra innsamlingstidspunktet.

Anonym data som samles inn via Google Analytics
Dette type anonym data slettes etter 14 mnd.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?
Autokompaniet vil aldri selge dine personopplysninger til en tredjepart om vi ikke innehar samtykke til å gjøre dette. Det kan dog forekomme at vi gjør dine personopplysninger tilgjengelig for følgende mottagere:

Myndigheter
Autokompaniet vil dele nødvendig informasjon med myndigheten om dette er lovpålagt.

Samarbeidspartnere (annen personvernsansvarlig)
Om Autokompaniet leverer bestilt vare/tjeneste i samarbeid med et annet foretak, så vil både Autokompaniet og vår samarbeidspartner ha tilgang til dine personopplysninger. Begge foretak er da separat ansvarlig for behandling av respektive personopplysninger.

Leverandør av tjenester (annen personvernsansvarlig)
Om Autokompaniet benyttes seg av en tjenesteyter for å utføre visse oppgaver som for eksempel transport, IT-drift, økonomi-tjenester mfl. Så kan disse ha behov for tilgang til personopplysninger som er innsamlet om deg.

Autokompaniet tillater dog kun autorisert tilgang til lagret informasjon, og personopplysninger vil ikke være tilgjengelig for andre enn Autokompaniet ansatte og eksempelvis overnevnte samarbeidspartnere med databehandleravtaler iht. Personopplysningsloven.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS
Autokompaniet grunnprinsipp er at vi ikke overfører personopplysninger til foretak utenfor EU/EØS.

Lenker til Autokompaniet digitale kanaler
Det kan forekomme lenker i Autokompaniet digitale kanaler (f.eks. våre nettsteder) som fører til andre digitale kanaler som omfattes av andre regler hva angår beskyttelse av personopplysninger. Autokompaniet tar ingen ansvar for hvordan behandling av slik informasjon gjennomføres i andre foretaks digitale kanaler.

Dine rettigheter
Iht. personvernsforordningen har du et rekke rettigheter for hvordan Autokompaniet behandler dine personopplysninger:

Innsynsrett
Du har rett til innsyn, informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og oversikt over hva slags informasjon vi innehar.

Rettelse
Om du opptager at informasjonen vi har om deg er feilaktig, kan du begjære at vi korrigerer disse feil.

Dataportabilitet
Om ønskelig har du rett til å motta dine personopplysninger for overføring til en annen part. Dette forutsetter at dette er teknisk mulig og gjennomføre, og angår kun de opplysninger du har valgt å dele med oss.

Begrense behandling
Om du ønsker at Autokompaniet kun skal behandle dine personopplysninger i visse tilfeller, så kan du begjære en begrensning av hvordan opplysningene behandles.  Dette kan dog medføre at vi ikke kan oppfylle eller utføre eventuelle plikter eller overholde inngåtte avtaler i den tiden denne begrensingen er gjeldende.

Sletting
I visse tilfeller har du rett til å begjøre at dine personopplysninger slettes Vi vil i slike tilfeller slette alle opplysninger som kan knyttes til deg som person. Dette innebærer at vi sletter alle opplysninger om deg, inklusiv informasjon om du en gang har ønsket å slette dine personopplysninger. Rett til sletting gjelder dog ikke om vi av lovlige årsaker er påkrevet å lagre disse opplysningene.

Om du ønsker å utøve noen av disse rettigheten så kan du sende e-post til christoffer@autokompaniet.no

Du kan også sende ett brev per post:
Autokompaniet AS
Årvollskogen 27, 1529 Moss

Klagemål
Om du er misfornøyd med vår måte behandle dine personopplysninger på ber vi deg i første rekke å ta kontakt med oss på christoffer@autokompaniet.no.

Om du ikke er tilfreds med måten vi behandler din klage på så anmoder vi deg om å ta kontakt med Datatilsynet.

Alt innhold publisert på www.autokompaniet.no (Autokompaniet AS, Org nr. 998 187 605) er opphavsrettslig beskyttet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tekst, bilder, og grafiske elementer. Tekster og bilder av produkter er publisert med samtykke av respektive rettighetshavere. Dette inkluderer bruk av logo og bilder fra sammarbeidspartenere (DNB NOR, If Forsikring). Det er ikke tillatt å kopiere eller videreformidle noe av informasjon funnet på nettstedet (autokompaniet.no) uten skriftlig samtykke av respektive rettighetshavere.

Nettstedet (autokompaniet.no) er utviklet for å fungere i de mest populære nettlesere (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari og Opera). Dog kan små forskjeller i grafikk oppstå i form av forsyvninger, ved bruk av automatiske oversettelsesverktøy, eller om tekststørrelse aviker fra det som er normalt (større eller mindre tekststørrelse).

Autokompaniet AS prøver å besørge at informasjon publisert på nettstedet (autokompaniet.no) er oppdatert og korrekt til en vær tid. Hvis dette ikke skulle være tilfelle, ta gjerne kontakt med oss om dette. Autokompaniet AS kan ikke gi løfter eller garantier om at unøyaktigheter eller feil informasjon ikke forekommer på nettstedet (autokompaniet.no), eller på eksterne sider som er lenket til eller fra nettstedet (autokompaniet.no). Autokompaniet AS fraskriver seg alt ansvar for innholdsmessige feil og eventuelt de konsekvenser som måtte oppstå som resultat – eller som følge av bruk av informasjon og annet materiell som er tilgjengelig på nettstedet (autokompaniet.no) eller via eksterne nettsteder.

Autokompaniet AS tar forbehold om feil inklusiv, men ikke begrenset til tekniske unøyaktigheter og typografiske feil, innhold i nedlastbare pdf filer, samt informasjon fra våre leverandører, herrunder sammarbeidspartnere, finansieringsselskap og forsikringsselskap. Autokompaniet AS og samtlige leverandører forbeholder retten til å endre modellutvalg, spesifikasjoner og priser uten forutgående varsel eller forpliktelser.

Autokompaniet.no er tilgjenegelig for mobil og nettbrett brukere. Mobiltema støtter Iphone, Ipad og Android, men er ikke tilgjengelig for Blackberry eller mobile windows for øyeblikket.